Skog og virke

Partene i virkesomsetningen bruker og gjør nytte av systemene fra Skog og Virke til å samhandle i verdikjeden.

Skog og Virke utvikler og forvalter systemer for planlegging, datafangst, oppgjør og rapportering etter behov og krav fra ovennevnte parter. Systemene er med andre ord lagt til rette for å gi støttefunksjoner for å spore, tallfeste og beregne fakta på aktiviteter mellom stubbe og industri. Det er et selvsagt krav at systemene skal besørge rasjonell og korrekt datafangst uten opphold i verdikjeden.