Rapportering&Analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog-Data håndterer store mengder data fra hele verdikjeden i vårt datavarehus og kan tilby gode muligheter til å få tilgang til egne data for utarbeidelse av rapporter i rapporteringsverktøyet, Business Objects. Dette er et sterkt rapporteringsverktøy som effektivt kan presentere store mengder data. Vi kan også bistå i utvikling av rapporter dersom det er ønskelig.

Datavarehus
I Skog-Datas Datavarehus samles data fra flere fagsystemer og datakilder. Dette gir mulighet til effektiv og dynamisk rapportering på riktige og synkroniserte data.

Data fra virkessystemene kan kombineres med kundens økonomisystemer. Datavarehuset kan utformes etter kundens ønsker og behov, og kan dermed være nyttig til salgskontraktsoppfølging og etterkalkyler. Her finnes også muligheter til å holde oversikter over transportøkonomi. Datavarehus gir  dermed gode muligheter for løsninger til balansert målstyring.


Klikk her for å komme til virkesstatistikkrapportene.