Gammel virkesstatistikk

Virkesstatistikk er en serie med rapporter laget med rapporteringsverktøyet, Business Objects. Dataene i rapportene er hentet fra en database som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Business Objects er et sterkt rapporteringsverktøy som effektivt kan presentere store mengder data.

Region : Akershus ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2017_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2016_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2015_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2014_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2013_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2012_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2011_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2010_Akershus
Last nedVirkesstatistikk_2009_Akershus
Region : Aust-Agder ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2017_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2016_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2015_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2014_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2013_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2012_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2011_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2010_Aust-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2009_Aust-Agder
Region : Buskerud ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2017_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2016_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2015_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2014_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2013_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2012_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2011_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2010_Buskerud
Last nedVirkesstatistikk_2009_Buskerud
Region : Finnmark ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2017_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2016_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2015_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2014_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2013_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2012_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2011_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2010_Finnmark
Last nedVirkesstatistikk_2009_Finnmark
Region : Hedmark ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2017_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2016_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2015_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2014_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2013_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2012_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2011_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2010_Hedmark
Last nedVirkesstatistikk_2009_Hedmark
Region : Hordaland ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2017_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2016_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2015_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2014_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2013_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2012_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2011_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2010_Hordaland
Last nedVirkesstatistikk_2009_Hordaland
Region : Møre og Romsdal ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2017_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2016_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2015_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2014_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2013_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2012_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2011_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2010_Møre og Romsdal
Last nedVirkesstatistikk_2009_Møre og Romsdal
Region : Nordland ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2017_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2016_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2015_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2014_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2013_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2012_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2011_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2010_Nordland
Last nedVirkesstatistikk_2009_Nordland
Region : Nord-Trøndelag ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2017_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2016_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2015_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2014_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2013_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2012_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2011_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2010_Nord-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2009_Nord-Trøndelag
Region : Norge ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2017_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2016_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2015_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2014_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2013_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2012_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2011_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2010_Norge
Last nedVirkesstatistikk_2009_Norge
Region : Oppland ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2017_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2016_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2015_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2014_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2013_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2012_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2011_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2010_Oppland
Last nedVirkesstatistikk_2009_Oppland
Region : Oslo ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2017_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2016_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2015_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2014_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2013_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2012_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2011_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2010_Oslo
Last nedVirkesstatistikk_2009_Oslo
Region : Rogaland ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2017_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2016_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2015_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2014_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2013_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2012_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2011_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2010_Rogaland
Last nedVirkesstatistikk_2009_Rogaland
Region : Sogn og Fjordane ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2017_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2016_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2015_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2014_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2013_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2012_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2011_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2010_Sogn og Fjordane
Last nedVirkesstatistikk_2009_Sogn og Fjordane
Region : Sør-Trøndelag ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2017_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2016_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2015_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2014_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2013_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2012_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2011_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2010_Sør-Trøndelag
Last nedVirkesstatistikk_2009_Sør-Trøndelag
Region : Telemark ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2017_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2016_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2015_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2014_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2013_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2012_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2011_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2010_Telemark
Last nedVirkesstatistikk_2009_Telemark
Region : Troms ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2017_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2016_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2015_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2014_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2013_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2012_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2011_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2010_Troms
Last nedVirkesstatistikk_2009_Troms
Region : Vest-Agder ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2017_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2016_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2015_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2014_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2013_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2012_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2011_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2010_Vest-Agder
Last nedVirkesstatistikk_2009_Vest-Agder
Region : Vestfold ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2017_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2016_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2015_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2014_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2013_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2012_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2011_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2010_Vestfold
Last nedVirkesstatistikk_2009_Vestfold
Region : Østfold ‎(10)
Last nedVirkesstatistikk_2018_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2017_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2016_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2015_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2014_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2013_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2012_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2011_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2010_Østfold
Last nedVirkesstatistikk_2009_Østfold