Produkter og tjenester

Skog-Data skal representere et helhetlig tilbud og har som målsetning å være den fremste IT-bedriften for primærmarkedet. Bedriften skal ta ansvar for leveranser og/eller assistere våre kunder til å oppnå best mulig effekt av sine investeringer i informasjonsteknologi. Kompetanse og profesjonalitet i gjennomføring av leveranser skal danne grunnlaget for en markedsledende posisjon.