Påkrevde oppgraderinger av Citrix Receiver

I forbindelse med fornyelse av SSL-sertifikater for tilgangen mot https://asp.sddrift.no kreves det nyere versjoner av Citrix Klient (Citrix Receiver).

Før du installerer kjør følgende verktøy for å renske opp i gamle Citrix versjoner: ReceiverCleanupUtility.exe.

På spørsmål om du ønsker å sende informasjon til Citrix svarer du "n" (som står for "nei").

Om du har Windows XP eller Vista må du legge inn versjon 3.4 av Citrix Receiver, da versjon 4.4 ikke fungerer: CitrixReceiver_3.4.exe.

Oppgradering av Citrix Receiver bør uansett utføres om du har gammel versjon.

Ny versjon av Citrix kan lastes ned fra citrix.com fra følgende link: https://www.citrix.com/go/receiver.html

 

Følgende feilmelding vil komme om man har for gammel Citrix klient:

Det er også referert til hos Citrix at man må forsøke å legge inn nettstedet som klarert område i Internett Explorer (i dette tilfellet: https://asp.sddrift.no) om det fortsatt feiler etter at Citrix Receiver er oppdatert.

Innstilliger > Alternativer for Internett > Sikkerhet > Klarerte områder > Nettsteder (Tools > Internet Options > Security > Trusted Sites )

 

Siste alternativ om det fortsatt ikke fungerer.

Vi har også sett at nytt root-sertifikat fra GlobalSign ikke blir akseptert på enkelte pc’er, men ikke alle  – da vil man få samme feilmelding.

Da må dette legges inn manuelt – last ned følgende fil GlobalSignSHA256.cer for så å kunne installere sertifikatet manuelt.

Legg den inn på din PC etter følgende oppskrift: sertifikatimp.docx

Send oss en henvendelse