Nyheter

13.02.2019

Nytt Virkeshandelssystem er fullt operativt.

Gjennom 2018 har aktørene bak etableringen av nytt virkeshandelssystem implementert løsningen i egne organisasjoner. Nytt virkeshandelssystem erstatter den tidligere kontraktsløsningen som var teknisk utdatert og sikrer aktørene en rasjonell logistikkflyt fra skogen til industritomt. Ny virkeshandelsløsning er integrert med bransjens transport- og innmålingsløsning.  Flere av aktørene har eller er i ferd med å integrere nytt virkeshandelssystem med sine lokale løsninger, eksempelvis CRM-system eller feltløsninger. Utviklingsprosjektet ble støttet finansielt av Skogbrukets Verdiskapningsfond, Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skogbruket.

Send oss en henvendelse