Målefaglige Systemer

Innmåling
Løsningen støtter lassmåling av tømmer og flis samt stokkmåling av tømmer. Løsningen har også en mobil løsning.
Datainnsamlingen gjennom løsningen for Innmåling gir grunnlag for beregning av oppgjør for virke og transport, fliskjøpere og for returpapirkjøpere.

Bioenergi
Det arbeides med tilpasninger i virkessystemene for å kunne håndtere omsetning av virke som skal brukes til bioenergi.