KO

Kontrakt er et verktøy for både registrering og ajourhold av tømmerkontrakter, både leverandør- og salgskontrakter.

I dag er kontrakt utgangspunktet for alt av videre arbeid med omsetning, uten kontrakt - ingen produksjon.