Drift

Med våre driftstjenester vil dine IT- kostnader være faste og forutsigbare. De fleste bedrifter erfarer at kompleksiteten i deres IT-miljø stadig øker og at det blir mer krevende å beskytte seg mot trusler utenfra, dermed vil det oppstå et behov for å gjøre endringer. Alt dette er kostnadsdrivende og med SD Driftstjenester kan ressurser som benyttes innen disse områdene frigjøres.

Sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet er kritiske fokusområder. For forretningskritiske løsninger tilbyr vi katastrofeberedskap med data oppdatert i tilnærmet sann tid på et alternativt driftssted. Det betyr at vi kan ivareta virksomhetskritiske løsninger og sørge for at våre kunder kommer best mulig ut av en vanskelig situasjon.

Vårt driftstilbud tilpasses til det beste for hver enkelt av våre kunder.