PA

Pris/Avregning beregner alt av virkesomsetning for tømmer og flis inkl. div. tillegg og trekk. I tillegg brukes det til å avregne returpapir.

PA produserer avregninger og fakturaer samt regnskapsfiler og grunnlag. I PA utføres ajourhold av prislister, tillegg og trekk, saksbehandlerfunksjon og noen korrigeringer. Pris/Avregning er et viktig arbeidsredskap for skogeierforeninger, virkes-, flis- og returpapirkjøpere.